Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

Bảng giá và cập nhật căn 2 phòng ngủ dự án Harina View


Thông tin thiết kế căn 2 phòng ngủ

Dự án Harina View có 140 căn hộ nhưng và loại hình 2 phòng ngủ chỉ có 110 căn hộ thông thường có diện tích:
48.24m2 có 2 phòng ngủ, 1 Wc có mã căn số 02, 03, 04, 05, 08, 09 và 10.
54.05m2 có 2 phòng ngủ, 2 Wc là căn góc có mã căn: 06 và 07.
54.17m2 có 2 phòng ngủ, 2 Wc là căn góc mã căn 11.
. Xin cập nhật thông tin những căn 2 phòng ngủ tại dự án Harina View. 

Mặt bằng tầng điển hình 3 - 13 dự án Harina View
Mặt bằng tầng điển hình 3 - 13 dự án Harina View

Cập nhật bảng giá và rổ hàng căn 2 phòng ngủ

đang cập nhật...