Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

Cập nhật shophouse, officetel và penthouse Harina View

Shophouse Harina View

Dự án Harina chỉ có 3 căn shophouse tại tầng trệt. Hiện chúng tôi chưa có chính sách mở bán loại hình này.
Giá bán: đang cập nhật...

Mặt bằng tầng trệt Harina View

Officetel Harina View

Rổ hàng và giá bán: đang cập nhật...Penthouse Harina View

Loại hình Penthouse tại Harina View có 11 căn tại tầng 14 và 15 tại dự án. Diện tích sử dụng của penthouse có diện tích từ 100m2 - 150m2. 
Cập nhật rổ hàng và giá bán Penthouse
đang cập nhật...
 
Mặt bằng tầng 14 penthouse Harina View
Mặt bằng tầng 14 penthouse Harina View

Mặt bằng tầng 15 penthouse Harina View
Mặt bằng tầng 15 penthouse Harina View